Onderzoek bij het NCSC

Het NCSC heeft als doel de werelden van de wetenschap en de praktijk dichterbij elkaar te brengen om Nederland digitaal veiliger te maken. Om invulling aan onze doelstelling te geven, hebben we in 2019 de Onderzoeksagenda 2019-2022 opgesteld.

Hierin staan de vier belangrijkste onderzoeksthema’s waar wij de komende jaren nadruk op leggen. De vier thema’s uit de agenda zijn risicomanagement, crisismanagement, sociale en strategische aspecten van cybersecurity en technologische ontwikkelingen. We zoeken bij het uitvoeren van onderzoek een balans tussen fundamenteel onderzoek, onderzoek dat bijdraagt aan de taakuitvoering van het NCSC en onderzoek dat helpt om Nederland digitaal veiliger te maken.

Opleiden en trainen van professionals

Dankzij nieuwe studierichtingen op het gebied van cybersecurity aan hogescholen en masterprogramma's aan universiteiten komen er meer getrainde professionals in cybersecurity op de arbeidsmarkt. Het NCSC heeft daar groot belang bij, niet in de laatste plaats om haar eigen kennis te verrijken.

Onze samenwerking met het hoger onderwijs heeft ertoe geleid dat sinds 2015 studenten een masteropleiding Cyber Security kunnen volgen aan de Cyber Security Academy. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Haagse Hogeschool.

Deelnemen aan de NCSRA

Al enige tijd is de derde NCSRA gepubliceerd (NCSRA-III). Deze derde publicatie geeft een breed overzicht van het onderzoeksterrein. In de NCSRA staat de onderzoeksagenda centraal. De thema’s sluiten aan bij de Nationale Cyber Security Strategie.

De uitvoering van de NCSRA geeft concreet invulling aan de vijfde doelstelling uit de strategie: 'Nederland beschikt over voldoende cybersecuritykennis en -kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cybersecuritydoelstellingen te behalen'. De NCSRA vormt ook de basis voor korte- en langetermijnonderzoek in nationaal en internationaal verband.

Samenwerken

Sluiten de thema’s en onderwerpen van onze onderzoekers aan op uw onderzoeksinteresse of uw academische conferentie? Neem contact op met de individuele onderzoekers als het gaat om een specifiek thema of mail naar research@ncsc.nl voor algemene vragen.