Onderzoek bij het NCSC

Het onderzoeksteam van het NCSC draagt bij aan de NCSC-doelstellingen door wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity te duiden en relevante onderzoeken uit te voeren, uit te besteden en te stimuleren. Om invulling hieraan te geven, werken we met een meerjarige onderzoeksagenda. Onze focus voor de komende jaren vindt u in de NCSC onderzoeksagenda 2023 – 2026

Opleiden en trainen van professionals

Dankzij nieuwe studierichtingen op het gebied van cybersecurity aan hogescholen en masterprogramma's aan universiteiten komen er meer getrainde professionals in cybersecurity op de arbeidsmarkt. Het NCSC heeft daar groot belang bij, niet in de laatste plaats om haar eigen kennis te verrijken.

Onze samenwerking met het hoger onderwijs heeft ertoe geleid dat sinds 2015 studenten een masteropleiding Cyber Security kunnen volgen aan de Cyber Security Academy. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Haagse Hogeschool.

NCSC-NL Research Agenda 2023 – 2026

Met een theoretisch kader en drie hoofdthema’s benaderen we cybersecurityonderzoek vanuit drie invalshoeken: het macro-, meso- en microniveau. We kijken zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau naar cybersecurity. Hiermee wordt het NCSC in staat gesteld om middels wetenschappelijk en toegepast onderzoek de digitale veiligheid van landen, organisaties, individuen en alles wat daar tussen zit te verhogen. De drie hoofdthema’s zijn:

  • Cybersecurityecosysteem
  • Socio-technical cybersecurity: mensen, processen en technologie
  • Techniek in cybersecurity

Deze drie hoofdthema’s zijn verder onderverdeeld in diverse subthema’s die u terugvindt in het bijgevoegde document.

Opleiden en trainen van professionals

Dankzij nieuwe studierichtingen op het gebied van cybersecurity aan hogescholen en masterprogramma's aan universiteiten komen er meer getrainde professionals in cybersecurity op de arbeidsmarkt. Het NCSC heeft daar groot belang bij, niet in de laatste plaats om haar eigen kennis te verrijken.

Onze samenwerking met het hoger onderwijs heeft ertoe geleid dat sinds 2015 studenten een masteropleiding Cyber Security kunnen volgen aan de Cyber Security Academy. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Haagse Hogeschool. 

Deelnemen aan de NCSRA

In 2019 is de derde NCSRA gepubliceerd (NCSRA-III). Deze derde publicatie geeft een breed overzicht van het onderzoeksterrein. In de NCSRA staat de onderzoeksagenda centraal. De thema’s van de NCSC onderzoeksagenda sluiten aan bij de Nationale Cyber Security Strategie.

De uitvoering van de NCSRA geeft concreet invulling aan de vijfde doelstelling uit de strategie: 'Nederland beschikt over voldoende cybersecuritykennis en -kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cybersecuritydoelstellingen te behalen'. De NCSRA vormt ook de basis voor korte- en langetermijnonderzoek in nationaal en internationaal verband.

Samenwerken

Sluiten de thema’s en onderwerpen van onze onderzoekers aan op uw onderzoeksinteresse of uw academische conferentie? Neem contact met ons op via research@ncsc.nl voor mogelijke samenwerkingen of andere vragen.