CSIRT Maturity workshop

De CSIRT Maturity Workshop helpt organisaties de volwassenheid van hun computer emergency response team (CSIRT) te evalueren en te verbeteren. Het NCSC heeft twee workshops georganiseerd, één voor managers en één voor analisten.

Hoe werkte de CSIRT Maturity Workshop?

De CSIRT Maturity Workshop werd gefaciliteerd door Dr. Stephen Zaccaro en Daniel Shore van George Mason University in Virginia, USA. De opzet van de workshop was gebaseerd op het Cybersecurity Incident Response Social Maturity Model en was opgesplitst in vier delen:

  1. Beoordelingsinstrumenten delen om de sterktes en zwaktes van teams te identificeren;
  2. Individuele en groepsoefeningen gericht op gedrag in CSIRT-teams;
  3. Ervaringen uitwisselen met andere deelnemers;
  4. Coaching via het CSIRT Teamwork-handboek.

Het model richt zich op organisatie, menselijke aspecten, tools en processen en kent vier niveaus van volwassenheid voor ieder van deze vier onderdelen.

Wat was de impact van de CSIRT Maturity Workshop?

De CSIRT Maturity Workshop had 41 deelnemers, 16 managers en 25 analisten. Deelnemers leerde het Cybersecurity Incident Response Social Maturity Model van George Mason University kennen en toepassen in hun dagelijks werk.

Wat betekent dit voor mijn organisatie?

De CSIRT Maturity Workshop maakt gebruik van het CSIRT Teamwork-handboek. Dit handboek geeft richtlijnen om het juiste personeel in te huren, goede communicatievaardigheden te ontwikkelen en trainen vann samenwerking in CSIRT- teams, bouwen aan onderling vertrouwen en inrichten van informatiestromen. Wilt u het model toepassen in uw organisatie? Download het CSIRT Teamwork-handboek.

Wat doet het NCSC?

Het NCSC organiseerde de workshop in samenwerking met medewerkers van de George Mason University. De workshop was deel van een onderzoeksproject, dat gefinancierd werd door het Departement van Homeland Security, Science & Technology Directorate van de Verenigde Staten.