Security by design in de vitale sector

Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden van het Secure-by-Design ontwerpen van Operational Technology (OT) voor de Vitale Infrastructuur. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) acht het verstoren of saboteren van diensten en processen waar overheden en de samenleving van afhankelijk zijn als één van de toenemende en reële cyberdreigingen. De kwetsbaarheid van Industriële Controle Systemen (ICS) hebben daarbij de bijzondere aandacht van het NCSC, omdat deze erg breed worden toegepast in de Vitale Infrastructuur van Nederland.

De hoofdonderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan deze verkenning zijn:

1. Hoe zou Design Thinking kunnen worden toegepast in de Vitale Infrastructuur bij het veilig ontwerpen van nieuwe operationele technologie of bij het veilig verbeteren van bestaande operationele technologie, evenals bij het veilig ontwerpen van de daarmee samenhangende beheer- en gebruiksprocessen?

2. Hoe, waar en wanneer kan Design Thinking een plaats hebben in het veilig ontwerpen van systemen?

Rapport:
WODC rapport nr 3052

Publicatie:
Poot, H. de, M. McKim (2020). ‘Security by design in de vitale sector’. iBestuur online, 16 december 2020. Available from: https://ibestuur.nl/podium/security-by-design-in-de-vitale-sector