Academische samenwerking

Het NCSC vormt een schakel tussen de wetenschappelijke wereld en de wereld van de praktijk door wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity te duiden en verder te brengen. Het NCSC zoekt hierbij de samenwerking met onderzoeksinstellingen en partners uit de praktijk.

Internationaal

Sinds 2012 werkt het NCSC samen met NWO en het Amerikaanse Department of Homeland Security op het gebied van cybersecurityonderzoek. Samen hebben we verschillende trajecten gefinancierd. Het Joint U.S. – Netherlands Cyber Security Research Program heeft als doel de samenwerking tussen toponderzoekers in cybersecurity van de twee landen te versterken.

Het programma bestaat uit vijf onderzoekstrajecten. De onderzoeken lopen van 2018 tot 2022. Voor vragen over onze internationale samenwerkingsprogramma’s, mail naar research@ncsc.nl of download de Engelse vertaling van de NCSC Onderzoeksagenda 2019-2022.

IMPACT

Het Information Marketplace for Policy and Analysis of Cyber-risk & Trust project (IMPACT) ondersteunt de wereldwijde onderzoeksgemeenschap op het gebied van cyberrisico's door het coördineren en ontwikkelen van reële gegevens- en informatie-uitwisselingsmogelijkheden - tools, modellen en methodologieën. Het NCSC coördineert de toegang tot IMPACT voor Nederland.

Nationale samenwerking

Het NCSC heeft een uitgebreid netwerk van partners met specialistische kennis op het gebied van cybersecurity. Het NCSC maakt zoveel mogelijk gebruik van ons netwerk om onderzoek te doen dat Nederland digitaal veiliger maakt.

Cyberforecasting Toernooi

Samen met Sybilink en TNO heeft het NCSC in 2018 het eerste Cyberforecasting Toernooi georganiseerd. Het doel van dit project is om analisten te trainen in forecasting vaardigheden om zo de betrouwbaarheid van voorspellingen te verbeteren.

Samenwerking met TNO

Het NCSC heeft een meerjarige samenwerking met TNO op verschillende onderzoeksthema’s. De thema’s zijn gekozen op basis van de NCSC Onderzoeksagenda 2019-2022. De onderzoekslijnen lopen meerdere jaren en zullen elk jaar een concreet resultaat opleveren. Er is gekozen voor drie onderzoekslijnen:

Kwantificering van risico’s

Door te begrijpen hoe risico’s gekwantificeerd worden verbinden we de organisaties waar cybersecurity laag op de agenda staat aan ons netwerk. Zo wordt voorkomen dat organisaties overvallen worden door de (financiële) schade van een cyberaanval.

Supply chain risico’s

Door het supply chain risico beter te begrijpen, identificeren we risico’s die leiden tot maatregelen om ketenaanvallen te voorkomen. We verbinden deze maatregelen aan de partners voor wie deze relevant zijn.

Herstelvermogen

Door te begrijpen hoe organisaties sneller herstellen van cyberaanvallen en door de weerbaarheid van organisaties te verhogen wordt materiele en financiële schade voorkomen. We verbinden organisaties voor wie collectief herstelvermogen noodzakelijk is om digitaal weerbaarder te worden.