Wat is het NCSC?

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. De missie van het NCSC is het bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving. Het NCSC is internationaal het Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van ICT-dreigingen en cybersecurity-incidenten. Ook is het NCSC een sleutelfiguur in de operationele coördinatie bij een grote ICT-crisis en de Computer Emergency Response Team (CERT) voor de Rijksoverheid.

De kerntaken van het NCSC zijn:

  • Response op dreigingen en incidenten;
  • Inzicht en handelingsperspectief;
  • Versterken van de crisisbeheersing;
  • Samenwerkingsplatform cybersecurity.

De primaire doelgroep van het NCSC is de rijksoverheid en de vitale infrastructuur. De vitale sectoren zijn cruciaal voor het goed functioneren van de Nederlandse samenleving. Voorbeelden van vitale sectoren zijn energie, water en telecom.

Het NCSC valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mr. Hans de Vries is directeur van het NCSC.

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig