Cyber Security Raad

De Cyber Security Raad (CSR) is een onafhankelijk adviesorgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het kabinet. Daarnaast heeft de CSR als taak het toezien op de uitvoering van de Nationale Cybersecurity Strategie. De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van publieke en private partijen.

De CSR besteedt ook aandacht aan:

  • Bewustwording in de boardroom;
  • Onderzoek en opleidingen;
  • De afstemmingen rondom digitale veiligheid in internationaal verband.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig