Nationale Cybersecurity Strategie

De Nationale Cybersecurity Strategie (NCSS) heeft als doel een veilig, betrouwbaar en veerkrachtig digitaal domein te realiseren en de kansen te benutten die dit de samenleving biedt. Bij de totstandkoming van de nieuwe Cybersecurity Strategie zijn veel partijen betrokken en is nadrukkelijk de dialoog met de bredere ICT-community gevoerd.

Nederland zet samen met partners in op een veilig digitaal domein waarin kansen van digitalisering worden benut, dreigingen het hoofd worden geboden en fundamentele rechten beschermd. Daarbij zal er worden gezocht naar een goede  wisselwerking tussen veiligheid, vrijheid en maatschappelijke groei met de ambitie dat Nederland tot de wereldtop behoort op het terrein van cybersecurity.

Met de Nationale Cybersecurity Strategie 2 zet het kabinet in op de volgende vijf strategische doelstellingen:

  1. Nederland is weerbaar tegen cyberaanvallen en beschermt zijn vitale belangen in het cyberdomein.
  2. Nederland pakt cybercriminaliteit aan.
  3. Nederland investeert in veilige en privacybeschermende ICT-producten en -diensten.
  4. Nederland bouwt coalities voor vrijheid, veiligheid en vrede in het cyberdomein.
  5. Nederland beschikt over voldoende cybersecuritykennis en -kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cybersecuritydoelstellingen te behalen.

Onderdeel van de eerste Nationale Cybersecurity Strategie is het instellen van de Cyber Security Raad. De Cyber Security Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het kabinet, en heeft daarnaast als taak het toezien op de uitvoering van de Nationale Cybersecurity Strategie.

Download

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig