Portfolio

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) voert een aantal taken uit op het terrein van cybersecurity binnen een wettelijk kader. Binnen deze taken biedt het NCSC dienstverlening aan de primaire doelgroep Rijksoverheid en organisaties in de vitale infrastructuur.

Het NCSC wil organisaties zoveel mogelijk in staat stellen om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor het weerbaarder maken van hun ICT-systemen. Het NCSC – Portfolio schetst de mogelijkheden van de samenwerking tussen het NCSC en zijn partners. Deze samenwerking wordt gezocht op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Voor meer informatie of vragen, kunt u een e-mail sturen naar: samenwerken@ncsc.nl.

De dienstverlening van het NCSC is onderverdeeld in vier kerntaken.

1. Response op dreigingen en incidenten

Het NCSC is permanent bezig met het voorkomen van en reageren op cyberaanvallen. Dit gebeurt door honderden bronnen op het internet te scannen en te reageren op meldingen. Daardoor heeft het NCSC steeds inzicht in actuele dreigingen. Met Incident Response geeft het NCSC invulling aan haar missie: het bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving.

2. Inzicht en handelingsperspectief

Het NCSC zorgt ervoor dat organisaties uit de primaire doelgroepen worden voorzien van tactische en strategische analyses en dreigingsbeelden, inzichten en inhoudelijk handelingsperspectief. Zowel op korte termijn, bijvoorbeeld op het gebied van crises, incidenten en dreigingen, als op lange termijn, via bijvoorbeeld best practices, lessons learned, presentaties en whitepapers. Het NCSC levert hierbij specialistisch inzicht in ontwikkelingen, dreigingen en risico’s op het gebied van cybersecurity. Het NCSC adviseert haar doelgroepen vanuit haar unieke kennis, kunde en netwerk. Het advies is specialistisch en gericht op specifieke onderwerpen bij vragen en projecten van individuele organisaties. 

Het NCSC publiceert met enige regelmaat nieuwe inzichten en handelingsperspectieven die voor een breder publiek toegankelijk zijn. Deze kunt u op deze website vinden via onderstaande links:

3. Versterken van de crisisbeheersing

Het NCSC draagt bij aan het versterken van de crisisbeheersing door de operationele coördinatie bij een ICT-crisis op zich te nemen. In de voorbereiding daarop wordt gewerkt aan de goede samenwerking van partijen (zowel nationaal als internationaal) bij een dergelijke crisis, door onder meer samenwerkingsafspraken te maken en samen te oefenen. Het NCSC faciliteert daarnaast de ICT Response Board, dat bij een ICT-crisis optreedt als een Crises Expert Team voor de nationale crisisstructuur.

4. Organiseren publiek-private samenwerking cybersecurity

In de digitale samenleving zijn ICT-structuren sterk met elkaar verweven, dat maakt samenwerking noodzakelijk. Cybersecurity raakt álle sectoren van de samenleving. Om dreigingen te kunnen herkennen, is kennis delen van cruciaal belang. Voor een adequate response moeten betrokkenen elkaar snel weten te vinden. Het NCSC werkt samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. De diverse samenwerkingsverbanden hebben als doel de digitale veiligheid in Nederland te verhogen.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig