Nationaal Cyber Security Centrum - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Producten- en Dienstencatalogus (PDC)

In de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) staat omschreven welke dienstverlening het NCSC kan verlenen aan de primaire doelgroepen: Rijksoverheid en organisaties in de vitale infrastructuur.

Het NCSC wil organisaties zoveel mogelijk in staat stellen om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor het weerbaarder maken van hun ICT-systemen. De PDC is een dynamisch document: in de snel veranderende cyberwereld dient het als vertrekpunt voor een gesprek over de (uitbreiding van de) samenwerking tussen het NCSC en zijn partners. Deze samenwerking wordt gezocht op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hierbij wordt ingezet op maatwerk, met een juist evenwicht tussen de geleverde producten en diensten en de gesignaleerde behoefte in de Nederlandse samenleving. Voor meer informatie of vragen, kunt u een e-mail sturen naar: samenwerken@ncsc.nl

Download

Over het NCSC

NCSCstill

CSBN 2017

CSBN 2017