Tijdlijn: van EU-richtlijn naar nationale wetgeving

Momenteel wordt de onderstaande planning gevolgd in het vertalen van de CER- en NIS2-richtlijnen naar nationale wetgeving. Dit is een indicatieve planning, die nog kan wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen hier gepubliceerd worden.

2022

  • Op 28 november 2022 is de NIS2-richtlijn vastgesteld door de Europese Raad.
  • Op 27 december is de NIS2-richtlijn gepubliceerd in de Official Journal van de Europese Unie. 

2023

  • In januari 2023 is de implementatietermijn van 21 maanden gestart, waarin de richtlijn moet worden opgenomen in nationale wetgeving.
  • Rond de zomer 2023 start een internetconsulatie periode van 6 weken, waarin burgers, bedrijven en overheidsinstellingen mogelijke verbeteringen kunnen aangeven in de wet- en regelgeving die in voorbereiding is. De resultaten van de consultatie worden vervolgens gepubliceerd en waar mogelijk verwerkt in het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wordt gepubliceerd op internetconsultatie.nl. De exacte datum waarop de consultatie start is nog niet bekend.

2024

  • Naar verwachting zal de wet eind 2024 in werking treden, nadat deze door het parlement zijn behandeld. De organisaties die onder de NIS2-richtlijn vallen moeten vanaf dat moment aan de zorgplicht en meldplicht voldoen.