Wat kunnen organisaties alvast doen om zich voor te bereiden?

Vooruitlopend op de komst van de nationale wetgeving kunnen organisaties zich alvast voorbereiden op hun zorgplicht door maatregelen te nemen die de veiligheid en weerbaarheid van hun processen en diensten verbeteren.

Op onze website staan een aantal basismaatregelen die organisaties kunnen implementeren om zich beter te beschermen tegen risico’s en schade door cyberaanvallen. Ook kan er gedacht worden aan het:

  • Inventariseren en analyseren van risico’s.
  • Opstellen van bedrijfscontinuïteitplannen en protocollen voor crisisbeheersing.
  • Identificeren van alternatieve toeleveringsketens.
  • Bewustwording van personeel van risico’s en te nemen maatregelen.

Ook is het verstandig om budget en capaciteit te reserveren dat nodig is om aan de richtlijnen te voldoen.