Ik sta nu aan de digitale frontlijn

Ik ben een militair. Het zat er al vroeg in bij mij, de wens zelf iets actiefs te doen dat bijdraagt aan onze samenleving. Ik kan slecht tegen onrecht. Daar komt het avontuur en kameraadschap bij. Dat is meer dan een baan, dat is de manier waarop ik mijn leven inricht. Na 26 jaar bij Defensie leek het me goed een frisse neus te halen. Maar ik heb geleerd dat het hier eigenlijk niet zo anders is: ook hier staat veiligheid voor Nederland centraal.

Frank, Unithoofd Operatie

Wij beschermen

Inbreuken op het digitale domein kunnen grote gevolgen hebben in ons leven, en dat is zelden alleen digitaal, maar heeft ook bijna altijd fysieke gevolgen. De waterkering zou misbruikt kunnen worden. Je hebt kans dat online belastingen gevaar lopen. Dat ons betalingsverkeer gevaar loopt. Dat alle digitale dienstverlening gevaar loopt. Dat de lampen ’s avonds niet meer aangaan. Wij zijn de digitale beschermer van de Rijksoverheid en vitale belangen. Wij oordelen en veroordelen niet: wij beschermen. We zijn een objectieve partij waarmee je kennis en informatie kan delen, vanuit de wetenschap dat dat altijd tot doel heeft dat de continuïteit van onze overheid en vitale belangen niet in gevaar komen.

Brothers in arms

Ik ben hier verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van het NCSC. Dat betekent dat ik met ons team dagelijks monitor waar dreiging en kwetsbaarheden liggen, en welke impact die ontwikkelingen hebben voor de Rijksoverheid en vitale belangen. Wij zijn net als in het leger ‘brothers in arms’, maar dan in digitale vorm. Ik zeg vaak tegen mijn collega’s: ‘jullie zijn veel meer een militaire eenheid dan jullie denken.’ Ik had vooraf niet verwacht dat we zo ingericht zijn op operationele effectiviteit.

'Zoals ik als militair aan de fysieke frontlijn stond, sta ik nu aan de digitale frontlijn.'

Met elkaar het land dienen

We hebben hier een ‘ops room’, een dagcoördinator, opschaalsystematiek, we zijn onderdeel van de nationale crisisstructuur, protocollen en processen en een team dat daar buitengewoon gedreven in is. Wat ik altijd een mooi moment vind, is de dagstart. Dat is een informeel moment. Daar leidt dan iemand met een button ‘DC’ de start van de dag, DC voor dagcoördinator. Want buttons en stickers horen ook bij het NCSC. Tijdens de dagstart geeft onze ‘ops room’ een update aan alle medewerkers over wat er nu speelt. Waar nodig vragen ze de rest om te helpen vraagstukken op te lossen. Daar komen altijd meer collega’s op af dan nodig zijn. Dat zegt voor mij iets over onze cultuur: heel erg met elkaar ‘het land dienen’. Zoals ik als militair aan de fysieke frontlijn stond sta ik nu aan de digitale frontlijn. Dat is heel bijzonder.