Cybersecurity geeft ruimte om iets waardevols te creëren

Dit klinkt misschien cliché, maar op gebied van cyber zijn er geen grenzen. Een incident in de haven van Rotterdam kan gevolgen hebben voor heel veel bedrijven en organisaties in de transportsector, en daarbuiten. Een dreiging in Duitsland is een potentiële dreiging voor ons land, en andersom. Daarom investeert het NCSC vol in haar netwerk, zowel nationaal als internationaal. Ik houd me fulltime bezig met het onderhouden en uitbouwen van ons internationale netwerk.

Gijs, Senior Adviseur Internationale Samenwerking

Schakelpunt op internationaal niveau

Ik ben het schakelpunt op internationaal niveau en zorg ervoor dat onze experts in contact komen met experts in bijvoorbeeld Duitsland, de Verenigde Staten, Singapore, Australië of Estland. Een deel van mijn contacten verloopt telefonisch, maar ik reis ook regelmatig naar verre en minder verre buitenlanden. Voor een 1-op-1 overleg met een buitenlandse partner of een overleg met meerdere landen, voor een werkbezoek aan een cybersecurity bedrijf of een internationale cybersecurity conferentie.

Dienen internationaal veiligheidsbelang

Informele relaties en vertrouwen zijn erg belangrijk in mijn werkveld. We delen voortdurend (gevoelige) informatie met elkaar en in geval van crisis moet je snel kunnen schakelen. Dan helpt het als je elkaar persoonlijk kent. Het vertrouwen tussen organisaties en landen is de laatste jaren toegenomen. En daarmee de bereidheid om informatie te delen. Dat is waardevol en noodzakelijk. We dienen immers allemaal een gemeenschappelijk, internationaal veiligheidsbelang.

'Samenwerken is precies wat nodig is om digitaal weerbaar te worden en blijven. Daarom bouw ik aan internationale relaties.'

Cybersecurity kent geen landsgrenzen

Ik ben er heilig van overtuigd dat internationale samenwerking nodig is om nationaal goed onze taak te kunnen uitvoeren: cybersecurity kent geen landsgrenzen. Bovendien, waarom zou je het wiel opnieuw willen uitvinden als een ander al eens met hetzelfde bijltje heeft gehakt? We kunnen ons dan beter richten op nieuwe problemen of ontwikkelingen. En die informatie weer beschikbaar stellen aan onze strategische partners. Samenwerken is precies wat nodig is om digitaal weerbaar te worden en blijven. Daarom bouw ik aan internationale relaties.

Onontgonnen gebied

Het leuke aan cyber vind ik dat het onontgonnen gebied is. De ontwikkelingen gaan snel en de structuren staan nog niet helemaal. Dat geeft veel ruimte en mogelijkheden om iets waardevols te creëren. Wat wij doen raakt de fundamenten van onze digitale wereld daar is iedereen zich van bewust. Het geeft energie en dat merk je binnen het NCSC. Mensen willen een verschil maken en werken met veel passie aan onze taak om niet alleen Nederland digitaal veilig te maken, maar ook ons steentje bij te dragen aan de digitale veiligheid van andere landen en organisaties.