CSIRT Maturity Toolkit

U bent een Computer Security Response Team (CSIRT) gestart en wilt deze nu gaan professionaliseren. Voor u hieraan begint is het belangrijk om eerst een duidelijk beeld te krijgen van het huidige volwassenheidsniveau van het CSIRT. NCSC heeft speciaal hiervoor een CSIRT Maturity Toolkit opgesteld (in het Engels).

Om vooropgestelde doelen van de CSIRT te behalen en in te spelen op het snel veranderende cyberlandschap is het belangrijk om als CSIRT verder door te ontwikkelen. Het is van belang dat CSIRT’s evolueren en groeien om nieuwe uitdagingen aan te gaan waarmee we worden geconfronteerd. Alleen wanneer een team sterk is, kan het hulp bieden aan andere teams. De CSIRT Maturity Kit identificeert vijf volwassenheidsniveaus:

  1. Foundation: Creëren en leggen van de basis van uw CSIRT.
  2. Organisation: Interne structuren creëren en lid worden van de juiste netwerken.
  3. Human: Selecteren en ontwikkelen van het meest belangrijkste troef van uw team.
  4. Tools: Selecteren en ontwikkelen van de juiste automatisering en infrastructuur.
  5. Processes: Identificeren en formaliseren van de kernservices van uw CSIRT.


Wilt u deze niveaus van volwassenheid behalen? Download de toolkit via check.ncsc.nl.

Nederland digitaal veilig