Ketensamenwerking

U wilt aan de slag met een samenwerkingsverband in uw keten. Alle organisaties hebben in meer of mindere mate te maken met digitale dreigingen en zijn vaak actief bezig hun weerbaarheid te verhogen. Voor ketenorganisaties is het echter niet voldoende om alleen zorg te dragen voor de bescherming van hun eigen producten of diensten: ze zijn ook verantwoordelijk voor een deel van de keten. De afhankelijkheden tussen ketenorganisaties vereisen aanvullende aandacht om risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen. Gezamenlijk kunnen er maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld het opzetten van een dialoog of het opstellen van een roadmap.

Het versterken van de digitale ketenweerbaarheid gaat niet vanzelf: het vraagt om samenwerking, afstemming, investeringen, overtuigingskracht en inzicht in soms lastig te doorgronden ketenrisico’s en –afhankelijkheden. Toch is het zeker de moeite waard: ketensamenwerking is een goed middel om de digitale weerbaarheid van uw eigen organisatie te versterken door risico’s te herkennen en te verkleinen.

Stappenplan ketensamenwerking

Om aan de slag te gaan met het versterken van de digitale ketenweerbaarheid, heeft het NCSC in samenwerking met zijn partners een handreiking opgesteld. Hierin worden drie fases gepresenteerd om te komen tot een succesvolle ketensamenwerking.

Stappenplan ketensamenwerking

Meer informatie en handreiking ketensamenwerking

Wilt u gaan samenwerken in uw keten? Download dan de handreiking via onderstaande link. Wilt u de digitale weerbaarheid van uw organisatie versterken door een samenwerking aan te gaan binnen uw sector of regio? Klik hier voor meer informatie.

Download

Nederland digitaal veilig