Regionale samenwerking

U wilt gaan samenwerken in uw regio. Samenwerken binnen een regionaal ecosysteem is een uitstekend middel om de digitale weerbaarheid te vergroten. Een samenwerking binnen een dergelijk ecosysteem wordt gekenmerkt door een netwerk van relaties: een groot aantal verschillende groepen – private bedrijven, overheden, individuen, processen en slimme apparaten – die met elkaar interacteren voor diverse doeleinden. Omdat deze samenwerking vaak intensief is vanwege de onderlinge afhankelijkheden, maakt u daarmee niet alleen het geheel veiliger, maar ook uw eigen organisatie.

Vertrouwen, het belangrijkste ingrediënt voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van cybersecurity, is door de fysieke nabijheid en verbondenheid in een regio meestal snel opgebouwd en kan goed onderhouden worden. Daarom is samenwerking binnen uw regionale ecosysteem vaak kansrijk.

Stappenplan regionale samenwerking

Om aan de slag te gaan met het versterken van uw regionale samenwerking, heeft het NCSC samen met zijn partners een handreiking opgesteld. In deze handreiking worden aan de hand van drie fases concrete stappen genoemd om tot een succesvolle regionale samenwerking te komen.

 

Stappenplan regio

Meer informatie en handreiking regionale samenwerking

Maak gebruik van de tot nu toe opgedane ervaringen in Nederland die in deze handreiking verzameld zijn en download deze via onderstaande link. Wilt u de digitale weerbaarheid van uw organisatie versterken door een samenwerking aan te gaan binnen uw sector of keten? Klik hier voor meer informatie.

Download

Nederland digitaal veilig