Sectorale samenwerking (ISAC)

U wilt gaan samenwerken binnen uw sector. Door samen te werken met andere organisaties binnen uw sector kunt u de digitale weerbaarheid van uw organisatie en sector vergroten. Dit kunt u doen door het starten van een Information Sharing and Analysis Centre (ISAC).

Wat is een ISAC?

Een ISAC is een frequent overleg over cybersecurity: een middel om een vertrouwde omgeving te creƫren waarbinnen organisaties uit dezelfde sector gevoelige en vertrouwelijke informatie over incidenten, dreigingen, kwetsbaarheden, maatregelen en leerpunten delen. Deze uitwisseling van kennis, informatie en expertise maakt het een uitstekend middel om de digitale weerbaarheid van uw organisatie en sector te vergroten. Een ISAC biedt u ook een netwerk aan specialisten binnen uw sector die u in het geval van een bedrijfsoverstijgend ICT-incident makkelijk weet te vinden.

Waarom een ISAC starten?

Samenwerking binnen uw sector levert een bredere kennis om aanvallen (sneller) te kunnen herkennen en vervolgens te acteren na een incident. Daarnaast worden (mogelijke) kosten verminderd door te leren van incidenten die bij anderen hebben plaatsgevonden, kennis uit te wisselen over maatregelen die wel en niet werken en voorkomen dat u alleen het wiel opnieuw uitvindt. Investeren in een goede vertrouwensrelatie binnen de ISAC is van groot belang.

Stappenplan ISAC

Om aan de slag te gaan met het versterken van de digitale weerbaarheid in uw sector, heeft het NCSC samen met de ISAC's een handreiking opgesteld. Hierin worden drie fases gepresenteerd om te komen tot een succesvolle samenwerking en deze te bestendigen.

 

Stappenplan isac

Meer informatie en handreiking ISAC

Wilt u aan de slag met een sectorale samenwerking? Download dan de handreiking via onderstaande link. Wilt u de digitale weerbaarheid van uw organisatie versterken door een samenwerking aan te gaan binnen uw keten of regio? Klik hier voor meer informatie

Download

Nederland digitaal veilig