ICT Response Board

De ICT Response Board (IRB) is een publiek-privaat samenwerkingsverband. Tijdens een grootschalige ICT-crisis of dreiging maakt de IRB een analyse van de situatie. Dit gebeurt op basis van informatie-uitwisseling. Deelnemers van de IRB zijn ICT-experts uit een aantal vitale sectoren (onder andere telecom/ICT, energie, financieel en drinkwater) en uit betrokken overheidsorganisaties.

Indien een IRB geactiveerd wordt bij een cybergerelateerde crisis is de samenstelling van de IRB flexibel om in te kunnen spelen op de situatie. Hierbij worden de overheidsdiensten en de ICT-experts van de getroffen vitale sector betrokken. De IRB brengt een advies uit aan het  Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO) of de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb), zoals vastgelegd in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming en is op deze wijze een wezenlijk onderdeel van de nationale crisisorganisatie.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig