Ik werk al samen en wil doorontwikkelen

Wanneer u als organisatie al een samenwerkingsverband heeft (bijvoorbeeld een sector-, regio- of ketensamenwerking), kunt u deze doorontwikkelen om er meer uit te halen en de digitale weerbaarheid verder te verhogen. Zowel voor uw eigen organisatie als voor de samenwerking als geheel. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen.

Start een collectief CSIRT

Een collectief computer security incident response team (CSIRT) is een samenwerkingsvorm die kan ontstaan vanuit een reeds bestaande samenwerking (bijvoorbeeld een Information Sharing and Analysis Centre), waarbij CSIRT-diensten voor meerdere organisaties worden uitgevoerd. Collectieve CSIRT’s fungeren als coördinator in de warme fase, wanneer een incident of crisis bij een of meerdere deelnemende partijen speelt. Het is het vaste aanspreekpunt voor zowel deelnemers als niet aangesloten organisaties. Het creëren van een collectief CSIRT vergroot de slagkracht, bewustwording en weerbaarheid van de deelnemende organisaties binnen uw samenwerkingsverband.

Klik hier om meer te lezen over het starten van een collectief CSIRT.

Operationaliseren van uw CSIRT

Bent u al een CSIRT gestart, en wilt u deze verder operationaliseren? Daarvoor heeft het NCSC een CSIRT Maturity Toolkit opgesteld. Het doel van deze CSIRT Maturity Kit is om startende en bestaande Computer Security Response Teams (CSIRT's) te helpen hun volwassenheidsniveau te verhogen. Deze handreiking identificeert vijf niveaus:
 

  1. Foundation - Creëren en leggen van de basis van uw CSIRT
  2. Organisation - Interne structuren creëren en lid worden van de juiste netwerken
  3. Human - Selecteren en ontwikkelen van het meest belangrijkste troef van uw team
  4. Tools - Selecteren en ontwikkelen van de juiste automatisering en infrastructuur
  5. Processes - Identificeren en formaliseren van de kernservices van uw CSIRT


Wilt u deze niveaus van volwassenheid behalen? Download de CSIRT Maturity Kit.

Download

Nederland digitaal veilig