Ik wil beginnen met samenwerken

Samenwerken biedt veel voordelen en kan op diverse manieren. Door de uitwisseling van kennis, informatie en expertise wordt niet alleen uw organisatie digitaal weerbaarder, maar ook de Nederlandse infrastructuur.

Het NCSC onderscheidt drie verschillende soorten samenwerkingsverbanden: in de sector, regio of keten. Kies hieronder welke samenwerking het beste aansluit bij uw wensen en eisen.

Ik wil samenwerken in mijn sector

Voor samenwerking en informatie-uitwisseling binnen uw sector kunt u als organisatie een Information Sharing and Analysis Centre (ISAC) starten en/of u daarbij aansluiten. Een ISAC is een overleg over cybersecurity: een middel om een vertrouwde omgeving te creëren waarbinnen organisaties uit dezelfde sector gevoelige en vertrouwelijke informatie over incidenten, dreigingen, kwetsbaarheden, maatregelen en leerpunten delen. Deze uitwisseling van kennis, informatie en expertise maakt het een uitstekend middel om de digitale weerbaarheid van uw organisatie en sector te vergroten.

Lees hier verder over samenwerken binnen uw sector.

Ik wil samenwerken in mijn regio

Samenwerken binnen een regionaal ecosysteem is een uitstekend middel om de digitale weerbaarheid te vergroten. Een dergelijk ecosysteem wordt gekenmerkt door een netwerk van relaties: een groot aantal verschillende groepen – private bedrijven, overheden, individuen, processen en slimme apparaten – die met elkaar interacteren voor diverse doeleinden. Omdat binnen een ecosysteem de samenwerking vaak intensief is vanwege de onderlinge afhankelijkheden, maakt u het geheel en uw eigen organisatie veiliger.

Lees hier verder over samenwerken binnen uw regio.

Ik wil samenwerken in mijn keten

Veel belangrijke processen komen door ketens van organisaties tot stand. Ketenorganisaties dragen zorg voor de bescherming van hun eigen producten en diensten en dus voor een deel van de keten. Digitale ketenweerbaarheid is het vermogen van deze ketens om zich te beschermen tegen cyberdreigingen, te herstellen van incidenten en zich voortdurend aan te passen aan een veranderend dreigingslandschap. Digitale ketenweerbaarheid komt tot stand op het niveau van individuele ketenorganisaties en op het ketenniveau. Om digitaal weerbaar te zijn is het voor een ketenorganisatie daarom noodzakelijk om samen te werken.

Lees hier verder over samenwerken binnen uw keten.

Ik werk al samen en wil doorontwikkelen

Heeft u al een van bovenstaande samenwerkingsverbanden opgezet en wilt u deze nu verder ontwikkelen?

Kijk dan op ik werk al samen en wil doorontwikkelen.

Nederland digitaal veilig