Liaisonschap

Bij het NCSC zijn liaisons aangesloten vanuit vitale, publieke en private partijen. Zij vormen de “inner circle” van de samenwerking zoals die in het NCSC is georganiseerd. Een samenwerkingspartner kan zich met een liaisonmedewerker aan het NCSC verbinden. Deze fungeert vervolgens als linking-pin en aanspreekpunt voor het NCSC en andere samenwerkingspartners.

De liaisonsamenwerking bestaat in de basis uit:

  • Vertrouwen
  • Wederkerigheid
  • Gemeenschappelijke belangen en toegevoegde waarde
  • Samenwerken

De liaisonpartijen bepalen zelf de mate van inzet van de liaison en de mate waarin kennis en informatie wordt gedeeld. Zij hanteren daarbij de geldende wettelijke kaders. De liaison zorgt voor de verbinding tussen de eigen organisatie en het NCSC en organiseert de benodigde expertise vanuit de eigen organisatie. Een sterke kracht van de liaisonsamenwerking is verbinding zoeken in rustige tijden, zodat in tijden van crisis sneller geschakeld kan worden. Op deze manier wordt de samenwerking optimaal benut.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig