Nationaal Detectie Netwerk

Het Nationaal Detectie Netwerk is een samenwerking voor het beter en sneller waarnemen van digitale gevaren en risico's. Door het delen van dreigingsinformatie kunnen partijen vanuit de eigen verantwoordelijkheid tijdig gepaste maatregelen nemen om mogelijke schade te beperken of voorkomen. Zo werken we samen aan de digitale weerbaarheid van Nederland.

Het verhogen van de digitale weerbaarheid van Nederland is van groot belang. Cyberincidenten die zich de afgelopen paar jaar hebben voorgedaan laten zien hoe kwetsbaar de Nederlandse samenleving is als gevolg van de steeds verder toenemende digitalisering. Met de vaststelling van de tweede Nationale Cybersecurity Strategie is daarom besloten tot het uitwerken van een integrale aanpak van cyberdreigingen. Binnen deze aanpak wordt het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) vormgegeven.

Samenwerking binnen het NDN moet zorgen voor het beter en sneller waarnemen van digitale gevaren en risico's. Door het delen van dreigingsinformatie kunnen partijen op basis van de eigen verantwoordelijkheid tijdig gepaste maatregelen nemen om mogelijke schade te beperken of te voorkomen.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig