Nationaal Detectie Netwerk

Digitale informatieverwerking en -uitwisseling is cruciaal voor ons zakelijke verkeer. Cyberdreigingen vormen hierbij een groot gevaar. De dreigingen die op ons afkomen zijn complex en de maatschappelijke en economische impact kan groot zijn. Organisaties willen daarom hun primaire digitale bedrijfsprocessen beschermen tegen cyberdreigingen. In het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) werken Rijksoverheidsorganisaties en vitale private organisaties samen aan een veilige digitale samenleving.

Wat is het NDN?

Het NCSC, de AIVD, de MIVD en alle aangesloten organisaties werken samen in het NDN om Nederland digitaal veiliger te maken. Aansluiting bij het NDN betekent deelname aan een uniek samenwerkingsverband. Het NDN richt zich op het onderling delen van dreigingsinformatie om cybersecurityrisico’s en gevaren sneller waar te nemen. Hierdoor kunnen deelnemers maatregelen nemen om hun schade te voorkomen of beperken. Het NDN maakt deze kennisdeling eenvoudig, effectief, maar ook preventief: wat een incident is bij de één, is een goede waarschuwing voor de ander.

Hoe werkt het NDN?

Binnen het NDN creëert het NCSC, op basis van verkregen informatie, een breed en gemeenschappelijk beeld van de actuele cyberdreigingen. Het NCSC, de AIVD en de MIVD verzamelen informatie over cyberdreigingen en stellen die informatie beschikbaar aan het NDN. Organisaties die
deelnemen aan het NDN leveren ook (anoniem) informatie. Zo kunnen andere deelnemers vaststellen of er bij hen sprake is van een digitale aanval en indien nodig passende maatregelen nemen. Daarnaast biedt het NCSC een platform aan deelnemers en organiseert het NCSC bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten. Hier delen zij best practices en werken zij in een vertrouwde omgeving aan de analyse van actuele dreigingen en aanvallen.

Deelname en kosten

Organisaties binnen de Rijksoverheid en private partijen die zijn aangewezen als vitaal kunnen kosteloos deelnemen aan het NDN. Deelnemers moeten wel rekening houden met mogelijke kosten voor de uitbreiding van eigen capaciteit en de benodigde technische voorzieningen. De voorbereidingen en kosten die hiervoor nodig zijn, kunnen verschillen per organisatie.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het Nationaal Detectie Netwerk? Het NCSC is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoon 070-751 5555 of per e-mail via info@ncsc.nl.

Download

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig