Nationaal Response Netwerk

Het Nationaal Response Netwerk (NRN) is een samenwerkingsverband met als doel de gezamenlijke response op cybersecurityincidenten te versterken. Dit gebeurt door de krachten van verschillende responscapaciteiten te bundelen. Zo wordt samenhang georganiseerd en worden bestaande capaciteiten versterkt.

Het NRN is een samenwerkingsverband tussen het NCSC en publieke-private ICT-responseorganisaties uit verschillende sectoren. Binnen het NRN kunnen deze organisaties kennis en ervaringen delen en bijstand verlenen. Het NRN richt zich zowel op het organiseren van bestaande responsecapaciteit als het stimuleren van nieuwe responsecapaciteit binnen overheid en vitale sectoren. De onderstaande organisaties vormen samen het Nationaal Response Netwerk:

  • Informatie Beveiligingsdienst
  • Belastingdienst
  • SURF
  • Ministerie van Defensie
  • Rijkswaterstaat

Heeft u vragen over het Nationaal Response Netwerk of wilt u meer informatie? U kunt het NCSC bereiken via telefoon 070-7517555 (tijdens kantooruren) of per email: info@ncsc.nl

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig