Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking is voor het NCSC essentieel, omdat een intensieve samenwerking nodig is om Nederland weerbaar te houden tegen cybersecurity dreigingen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat Nederland goed op de hoogte is van de kansen en uitdagingen op het gebied van cybersecurity. Het NCSC richt zich voornamelijk op sectoren die voor de samenleving van cruciaal belang zijn: de zogenaamde vitale infrastructuur. Hierbij horen onder andere energiebedrijven, telecommunicatie en de financiële sector. Vaak is de publiek-private samenwerking tailormade, en er zijn diverse manieren waarop dit wordt vormgegeven. Bijvoorbeeld door één-op-één contacten, deelname aan ISAC’s maar ook met liaisons.

Het NCSC heeft een aantal kerntaken om een samenwerkingsplatform te realiseren voor publiek-private partijen. Deze taken bestaan uit:
1. Het organiseren van (publiek-private) samenwerking binnen het domein cybersecurity. Daarbij wordt geschakeld tussen publieke en private stakeholders. Het doel is om de samenwerking te versterken door bestaande expertise en ervaring binnen cybersecurity te bundelen en te verrijken. Dit gebeurt door:

 • Een actueel overzicht van het cybersecurity-speelveld en diens stakeholders beschikbaar te houden.
 • Bestaande samenwerkingsverbanden te onderhouden en verder te ontwikkelen (waaronder Information Sharing and Analysis Centres (ISAC’s) en Liaisons).
 • Nieuwe strategische en tactische samenwerkingsverbanden te (helpen) ontwikkelen.
 • Cybersecurity in te passen in bestaande structuren, netwerken en processen.

2. Het bouwen aan vertrouwen met alle stakeholders. Hierdoor is het NCSC goed op de hoogte van de inhoud over cybersecurity en aangesloten bij relevante programma’s en ontwikkelingen. Dit gebeurt door:

 • In gesprek te blijven met de stakeholders en rekening houden met de belangen.
 • Trends, ontwikkelingen en nieuwe spelers in het cybersecurityspeelveld te identificeren.
 • Cybersecurity stakeholdermanagement. Dit gebeurt door de verwachtingen en behoeften van de stakeholders van het NCSC te managen. Dit wordt zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau gedaan.
 • Op tactisch niveau de verwachtingen en behoeften van Cybersecurity-relaties te beheren.

3. Het prepareren en coördineren van ICT-crisisbeheersing in de hele keten. Dit gebeurt door:

 • De Directie Cybersecurity van de NCTV in te richten voor effectieve bestrijding van grote ICT-incidenten.
 • Operationele crisiscoördinatie voor te bereiden.
 • De ICT Response Board (IRB) kwantitatief en kwalitatief te versterken.
 • Afspraken te maken en te borgen met alle stakeholders over rollen, verantwoordelijkheden en capaciteiten over ICT-crisisbeheersing, nationaal en internationaal.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig