NCSC verwelkomt zesde deelnemer op het Threat Intel Platform

Het Threat Intel Platform (TIP) is een van de producten van het Nationaal Detectie Netwerk (NDN). Onlangs is de zesde Rijksoverheidsorganisatie toegetreden tot dit samenwerkingsplatform.

TIP

Binnen het TIP werken zes Rijksoverheidsorganisaties samen op het gebied van cyberdreigingen. In dit platform delen zij acute en relevante dreigingsinformatie en werken ze samen aan het analyseren van deze dreigingen. Dit is mogelijk door de samenwerkingsruimten die het Threat Intel platform biedt. Met het TIP kunnen dreigingen sneller opgezocht, gerelateerd en visueel zichtbaar gemaakt worden. Zo wordt een dreigingsplaat vastgelegd, met technische kenmerken en tactische/strategische kenmerken zoals informatie over de actor of sectoren die doelwit zijn. Hierdoor zijn zowel technische specialisten als tactische analisten in staat om gezamenlijk een dreiging goed te modelleren en elkaars expertise aan te vullen.

De kennispositie die de Nederlandse overheid zo verkrijgt, levert ook voor andere organisaties nieuwe inzichten op. Rijksbreed kan dit leiden tot minder incidenten.

Deelnemer aan TIP

Deelnemen aan TIP is mogelijk als een Rijksoverheidsorganisatie al beschikt over kennis van en ervaring in het werken met Threat Intelligence en daarnaast de investering voor de aanschaf en implementatie van een TIP kan realiseren.

Organisaties binnen de Rijksoverheid die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen met het NCSC contact opnemen via info@ncsc.nl.