Archief

Informatie van de overheid moet goed vindbaar zijn, zowel informatie van nu als van vroeger. Oude informatie kan belangrijk zijn voor onze geschiedenis of cultuur. Ook kunnen burgers en bedrijven rechten ontlenen aan de informatie op een overheidswebsite. Daarom worden oude pagina’s van deze website bewaard.

Wilt u weten wat er eerder op deze website stond? Kijk dan hier in het archief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier kunt u het NCSC archief via het menu linksboven raadplegen.