Nationaal Cyber Security Centrum - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het Nationaal Cyber Security Centrum

Nieuws

Singapore en Nederland versterken samenwerking op terrein van cybersecurity

12 juli 2016

De Cyber Security Agency of Singapore (CSA) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) tekenen vandaag een Memorandum van Overeenstemming op het terrein van cybersecurity. Hiermee onderstrepen ze hun commitment om samen te werken aan een veiliger digitale wereld. Lees meer

Energiesector ontwikkelt methodiek voor risicoanalyse cybersecurity in de keten

11 juli 2016

Wat is een effectieve methodiek om in een productieketen de kritieke IT-systemen in kaart te brengen en de cyberrisico’s die hiermee samenhangen? Bedrijven in de energievoorziening hebben de cybersecurity risico’s binnen de eigen sector in kaart gebracht om te kijken waar verbeteringen nodig zijn. Dit onderzoek heeft een methodiek opgeleverd die ook andere (vitale)... Lees meer

Over het NCSC

Het NCSC draagt bij aan het gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving door het leveren van inzicht en het bieden van handelingsperspectief.

Uitgelicht

Nederland samen Digitaal veilig

Nederland samen Digitaal veilig

Nederland is van oudsher een land van handelsgeest, pioniers, innovatieve ideeën en sterke internationale samenwerkingen.
Lees verder >>

Beveiligingsadviezen

Beveiligingsadviezen

Het NCSC publiceert regelmatig beveiligingsadviezen naar aanleiding van bijvoorbeeld software-kwetsbaarheden.
Lees verder >>