Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero-verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.
De CC0 is niet op foto’s en logo’s van toepassing. Het is dus niet toegestaan om een foto of logo te hergebruiken, tenzij bij een foto of logo is aangegeven dat dit wel is toegestaan.

Hergebruik inhoud

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Rechten die ongewijzigd blijven

De volgende rechten worden door de Creative Commons zero-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht:

  • octrooirechten en merkrechten;
  • de rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website, ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het        portretrecht of privacyrecht.