Toegankelijkheid

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. In het onderzoeksrapport staan de verbeterpunten geformuleerd.

Toegankelijkheidsverklaring  NCSC.nl.

Op basis van artikel 3 lid 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wijkt het NCSC af van de toegankelijkheidseisen voor de expertblogs en beveiligingsadviezen. In enkele expertblogs deelt het NCSC technische cyber kennis die zonder afbeelding onbegrijpelijk zijn, maar waarvoor alternatieve teksten niet mogelijk zijn. Veelal bestaan de afbeeldingen uit cijfers en HTML codes die daardoor niet als alternatieve tekst aangeboden kunnen worden. Als alternatief kan de lezer contact opnemen met het NCSC waarbij de inhoud van de blog zal worden toegelicht.

De beveiligingsadviezen worden via een geautomatiseerd formulier op de website gepubliceerd. Om deze adviezen toegankelijk te publiceren op de website zal de hele werkwijze voor publicatie van de beveiligingsadviezen aangepast moeten worden. Dit kost onevenredig veel tijd en kosten. De snelheid waarmee nu beveiligingsadviezen worden gepubliceerd komt hierdoor ook in het geding wat de cyber weerbaarheid van Nederland in gevaar brengt. Als alternatief kan de lezer contact  opnemen met het NCSC waarbij de inhoud van het beveiligingsadvies zal worden toegelicht.

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen via communicatie@ncsc.nl.