De NIS2-richtlijn

De afgelopen jaren zien we dat diverse ontwikkelingen in toenemende mate de veiligheid van onze maatschappij en economie onder druk zetten. Denk daarbij aan COVID-19, de oorlog in Oekraïne, en cyberdreigingen. In het licht van deze ontwikkelingen is er sinds 2020 vanuit de Europese Unie gewerkt aan de Network and Information Security (NIS2) directive. Deze richtlijn is gericht op een verbetering van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten.

Medio 2024 meer inzicht

Sinds januari 2023 werkt de Rijksoverheid aan de omzetting van de NIS2-richtlijn naar nationale wetgeving. Dit is een omvangrijk en complex traject dat uiterste zorgvuldigheid vergt, juist ook omdat de impact voor Nederlandse organisaties groot is. Zo zullen er bijvoorbeeld ten opzichte van bestaande wetgeving meer sectoren en meer organisaties moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Bovendien wordt er meer van betrokken sectoren en organisaties gevraagd. 

Medio 2024 vindt de internetconsultatie plaats. De concept wetteksten zijn dan gereed en sectoren, organisaties en personen krijgen dan gelegenheid erop te reageren. Dit geeft organisaties meer inzicht in wat er van hen wordt verwacht, als ze straks aan de wet moeten voldoen. Dat wil niet zeggen dat de concept wetteksten al meteen alles duidelijk maken. Na de internetconsultatie worden de ontvangen reacties overwogen en eventueel doorgevoerd. Ook worden specifieke zaken en details nog uitgewerkt in lagere wet- en regelgeving. Zodra de consultatieperiode start, kunt u de concept wetteksten hier vinden en raadplegen.

Wacht niet af, maar ga nu al aan de slag

De Rijksoverheid adviseert organisaties om niet af te wachten totdat de wet- en regelgeving volledig duidelijk is. De risico’s die organisaties en systemen lopen, zijn er immers nu ook al. Organisaties die nu al in actie komen beveiligen zich niet alleen tegen deze bestaande risico’s, maar zijn straks ook beter voorbereid op de komst van de nieuwe wetgeving.

U kunt hier meer informatie vinden over welke stappen u al kunt zetten. De Rijksoverheid raadt elke organisatie aan deze maatregelen te nemen om de continuïteit van de bedrijfsprocessen (beter) te waarborgen. Het zijn voor een deel ook de maatregelen die als zorgplicht en meldplicht in de wetgeving worden opgenomen. Voor organisaties die straks moeten voldoen aan de komende wetgeving is het dan ook van belang vroegtijdig te beginnen met de voorbereidingen. Het kost immers tijd om deze maatregelen te implementeren.