Cyberbeveiligingswet (NIS2-richtlijn)

De afgelopen jaren zien we dat diverse ontwikkelingen in toenemende mate de veiligheid van onze maatschappij en economie onder druk zetten. Denk daarbij aan COVID-19, de oorlog in Oekraïne, en cyberdreigingen. In het licht van deze ontwikkelingen is er sinds 2020 vanuit de Europese Unie gewerkt aan de Network and Information Security (NIS2) directive. Deze richtlijn is gericht op een verbetering van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten. 

In Nederland zal de NIS2-richtlijn geïmplementeerd worden in de vorm van de Cyberbeveiligingswet. Op het moment dat de Cyberbeveiligingswet wordt aangenomen, zal deze de huidige Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) vervangen. 

Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet

Op dinsdag 21 mei 2024 start het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de implementatiewet NIS2, met de consultatie van de Cyberbeveiligingswet. Het wetsvoorstel is de omzetting van de Europese Network and Information Security Directive (NIS2) naar nationale wetgeving. Met als doel om de digitale en economische weerbaarheid te versterken tegen toenemende dreigingen. 

Via www.internetconsultatie.nl kan iedereen van 21 mei 2024 tot en met 1 juli 2024 suggesties doen voor verbetering van de wet- en regelgeving in voorbereiding. Het doel van de consultatie is een zo groot mogelijke groep van burgers, bedrijven en instellingen te betrekken bij de totstandkoming van de wetgeving. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website.

Om de Cyberbeveiligingswet in te zien en deel te nemen aan de consultatie, zie https://www.internetconsultatie.nl/cyberbeveiligingswet

Wacht niet af, maar ga nu al aan de slag

De Rijksoverheid adviseert organisaties om niet af te wachten totdat de wet- en regelgeving volledig duidelijk is. De risico’s die organisaties en systemen lopen, zijn er immers nu ook al. Organisaties die nu al in actie komen beveiligen zich niet alleen tegen deze bestaande risico’s, maar zijn straks ook beter voorbereid op de komst van de nieuwe wetgeving.

U kunt hier meer informatie vinden over welke stappen u al kunt zetten.