Samenvatting

De Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) is eind 2022 vastgesteld door de Europese Unie. De richtlijn is gericht op een versterking van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten en wordt op dit moment omgezet naar de Nederlandse Cyberbeveiligingswet. In deze informatiebrochure vind je de meest relevante informatie bij elkaar. Op het moment dat de Cyberbeveiligingswet wordt aangenomen, zal deze de huidige Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) vervangen.

Het omzetten van de richtlijn tot nationale wetgeving is een omvangrijk en complex traject dat zorgvuldigheid vergt, ook omdat de impact voor Nederlandse organisaties die onder de Cyberbeveiligingswet vallen, groot is. Zo moeten er ten opzichte van bestaande wetgeving meer sectoren en meer organisaties voldoen aan de nieuwe wetgeving, zijn er een zorg-, registratie- en meldplicht van toepassing op deze organisaties, en worden mechanieken om toezicht te houden ingericht.

Relevante links

Link naar NIS2-richtlijn: EUR-Lex - 32022L2555 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Link naar NIS2-richtlijn (NL vertaling): L_2022333NL.01008001.xml (europa.eu)