Infosheet NIS2 verplichtingen: Zorgplicht

Organisaties die onder de NIS2-richtlijn komen te vallen krijgen te maken met een zorgplicht. Dit betekent dat zij maatregelen moeten nemen om hun netwerk- en informatiesystemen tegen incidenten te beschermen. Hetzelfde geldt voor de fysieke omgeving waarin de systemen zich bevinden. Onze nieuwe infosheet gaat in op deze zorgplicht en bevat een stappenplan waarmee organisaties aan de slag kunnen met hun cyberveiligheid. Klik hier om de infosheet over de Registratieplicht te lezen.