Infosheet NIS2 verplichtingen: Registratieplicht

De essentiële en belangrijke entiteiten hebben een wettelijke verplichting om gegevens aan te leveren voor een zogenoemd entiteitenregister. Met dit register vergroot de Europese Unie zicht op de digitale weerbaarheid van belangrijke en essentiële diensten en organisaties. Klik hier om de infosheet over de Zorgplicht te lezen. 

NB: Dankzij waardevolle feedback, zijn kleine wijzigingen doorgevoerd in de flowchart. In de download is de laatste versie beschikbaar van 2 mei 2024.