Bereid uw organisatie voor op de NIS2

Bereid jouw organisatie tijdig voor op de nationale wetgeving die uit de NIS2-richtlijn voortkomt. Om te voldoen aan de zorgplicht, adviseert het NCSC tenminste onderstaande drie stappen te nemen. Het Digital Trust Center stelt meer diepgaande informatie per maatregel onder de zorgplicht beschikbaar.