Aansluiten en samenwerken

Op dit moment voert het NCSC (onder de Wbni) haar taken uit voor rijksoverheidspartijen en private partijen met een vitaalverklaring. Onder laatstgenoemde horen partijen die zijn aangewezen als aanbieder van een essentiële dienst (AED) of als een aanbieder van een andere dienst waarvan continuïteit van belang is voor de Nederlandse samenleving (AAVA). Deze partijen hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij het NCSC.

NB: op dit moment zijn de voorbereidingen rondom de NIS2 in volle gang. Zodra deze in werking treedt, naar verwachting oktober 2024, breidt het aantal partijen dat zich mag aansluiten bij het NCSC fors uit. Lees hier meer over de NIS2.

Wat biedt aansluiten bij het NCSC mijn organisatie?

Een aangesloten organisatie krijgt toegang tot de sectorafhankelijke producten- en diensten van het NCSC. Onderdeel hiervan is specifieke- en technische dreigingsinformatie waar het NCSC als nationaal CERT en single point of contact toegang toe heeft. Deze informatie is onder andere afkomstig van stichtingen, internationale partners en de politie. Verder worden aan de hand van onderzoeken, (dreigings)analyses gemaakt en producten opgesteld waaraan een handelingsperspectief is gekoppeld. Tot slot zorgt een aansluiting bij het NCSC voor een versterkte samenwerking, ten tijde van crisis en daarbuiten.

Wat is nodig voor een volledige aansluiting?

Indien jouw organisatie een rijksoverheidspartij betreft of vanuit het verantwoordelijke vakdepartement een vitaalverklaring heeft ontvangen, neemt het NCSC contact met jouw organisatie op voor aansluiting. Voor een volledige aansluitingis het nodig dat een organisatie contact- en technische gegevens deelt. Uiteraard wordt de organisatie in dit proces begeleid door het NCSC.

Hoe verwerkt het NCSC de contact- en technische gegevens van mijn organisatie?

Het NCSC gaat vertrouwelijk om met de contact- en technische gegevens die uw organisatie deelt. Het NCSC is uitgezonderd van de De Wet open overheid (Woo), die regelt dat een burger of bedrijf informatie kan opvragen over alles wat de overheid doet.

Aanvullende vragen?

Neem dan contact op via het formulier samenwerking.