Internationale samenwerking

Digitale netwerken zijn niet gebonden aan landsgrenzen. Effecten van digitale incidenten in andere landen kunnen ook in Nederland effect hebben. Door samenwerking met andere landen kunnen we digitale dreigingen en gevolgen van internationale incidenten het hoofd bieden. Onze buitenlandse partners, publiek en privaat, willen hun doelgroepen ook digitaal veilig maken. Het NCSC heeft inzicht in actuele dreigingen door samen te werken met CSIRT’s van verschillende landen en organisaties.

Digitale weerbaarheid ook internationale uitdaging

Het NCSC werkt nauw samen met partners binnen en buiten Europa. Dit doen wij door onderwerpen te agenderen binnen het Europese en internationale speelveld, die bijdragen aan digitaal veilig netwerkverkeer voor de wereld als geheel. Ook delen we actief onze lessons learned en dreigingsinformatie met deze partners en maken wij op onze beurt weer gebruik van hun kennis en expertise.

Internationale samenwerking binnen het cybersecuritydomein staat of valt met wederzijds vertrouwen. Het NCSC kan dankzij internationale samenwerking anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en trends over onze landsgrenzen heen. Wanneer we ontwikkelingen kunnen duiden die impact hebben op cybersecurity in Nederland, kunnen we onze doelgroepen helpen hun digitale weerbaarheid te versterken.

Europese netwerken

Internationale netwerken

Meer informatie

Wil je meer informatie over onze internationale activiteiten, neem dan contact met ons op.