Traffic Light Protocol (TLP)

Het NCSC en haar nationale en internationale partners maken gebruik van de Traffic Light Protocol (TLP) standaard. TLP maakt het mogelijk om op een simpele en intuïtieve manier aan te duiden wanneer en op welke wijze informatie mag worden verspreid. TLP maakt daarbij gebruik van de kleurcoderingen TLP:RED, TLP:AMBER, TLP:GREEN en TLP:CLEAR.

De verzender dient de TLP-aanduiding duidelijk bij de informatie aan te geven, bijvoorbeeld in het onderwerp van een e-mail, aan het begin van een tekst of in de hoofd- en voetnoot van een document. De TLP-standaard wordt periodiek doorontwikkeld. Voor de geldende actuele versie en verdere details verwijzen wij u naar de TLP-standaard zelf. De laatste versie is te vinden op de website van First.

Let op: vanaf augustus 2022 is TLP:WHITE veranderd in TLP:CLEAR.

Je krijgt een mail met belangrijke informatie. Dit wil je met andere delen. Mag dat? En met wie eigenlijk? Het Traffic Light Protocol beantwoordt deze vragen intuïtief aan de hand van de kleuren van een verkeerslicht.

Bij een rood licht, ofwel TLP:RED mag de ontvanger of de ontvangers de informatie alleen delen met de informatieverstrekker en met de mede ontvangers.

TLP:AMBER: geeft aan dat de informatie alleen gedeeld mag worden binnen de ontvangende organisatie of met diens klanten. Hierbij geldt het ‘‘need to know’-principe. De informatieverstrekker kan bij TLP:AMBER ook nog aanvullende beperkingen stellen.

De markering TLP:GREEN geeft aan dat de informatie uitsluitend onder gelijksoortige organisaties binnen de brede gemeenschap of sector gedeeld mag worden. Je mag het bijvoorbeeld wel publiceren op een gesloten internetforum, maar niet op een openbaar toegankelijke website.

TLP:CLEAR geeft aan dat er geen beperkingen aan de verspreiding zitten. Je mag de informatie publiekelijk delen.

Bij e-mailcorrespondentie vind je de TLP-codering in zowel de onderwerpregel als in de tekst van het e-mailbericht. En in documenten vind je het terug in de kop- en voetteksten.

Ben je er niet zeker van of de ontvangers van de informatie bekend zijn met de betekenis van het Traffic Light Protocol? Neem dan een uitleg op in een bijsluiter. Of verwijs ze naar ncsc.nl/tlp of first.org/tlp

Meer vragen over het TLP? Zie hier de FAQ

Meer informatie

Meer informatie over het Traffic Light Protocol is te vinden op de website van First.