Samenwerking starten

Met een stelsel van landelijke publiek-private samenwerkingsverbanden kan kennis, informatie en ondersteuning over digitale weerbaarheid kundig en efficiënt worden aangepakt. Het doel is om zo veel mogelijk organisaties in Nederland weerbaar te maken tegen digitale dreigingen en aanvallen. Gaat er iets mis, dan kan een gezamenlijke aanpak voor snel herstel en oplossingen zorgen.

Het NCSC kan vanuit zijn wettelijke grondslag alleen informatie over dreigingen en incidenten delen met:

  • een samenwerkingsverband dat objectief kenbaar tot taak (OKTT) heeft andere organisaties of het publiek te informeren,
  • Europese nationale CSIRT’s,
  • computercrisisteams (CERT’s of CSIRT’s) die bij ministeriële regeling zijn aangewezen,
  • aanbieders van internettoegang om de gebruikers ervan te informeren.

Om een samenwerkingspartner te worden van het NCSC moet een samenwerkingsverband dat tot doel heeft om andere organisaties of het publiek te informeren of een computercrisisteam worden aangewezen. Ben je geïnteresseerd in een  samenwerking met het NCSC en wil je in jouw sector of met jouw computercrisisteam zo'n samenwerking inrichten? Lees hoe je dat doet in onze handreiking.

Waar moet uw samenwerkingsverband aan voldoen?

Om vast te stellen of jouw samenwerkingsverband door het NCSC kan worden aangewezen om vertrouwelijke informatie te ontvangen, voeren wij een toets uit. Wij toetsen uw organisaties op de volgende aspecten:

  • Heeft jouw samenwerkingsverband tot taak om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten op het gebied van cybersecurity, of is jouw organisatie een computercrisisteam dat tot taak heeft om bijstand te verlenen aan aangesloten organisaties?
  • Kan jouw organisatie de vertrouwelijkheid waarborgen van de informatie die ze ontvangt?
  • Verwerk je de ontvangen gegevens rechtmatig, dus volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming, en alleen voor het doel waarvoor u deze verstrekt krijgt?

Om met een computercrisisteam vertrouwelijk herleidbare informatie te kunnen delen, moet het NCSC, in aanvulling op bovenstaande vragen, ook vaststellen dat een computercrisisteam een gehele sector of ander verband ondersteunt.

Waarom samenwerken met het NCSC?

Als Nationaal Cybersecuritycentrum beschikken we over kennis en informatie, die ook relevant is voor organisaties buiten de rijksoverheid of vitale sectoren. Onder voorwaarden kunnen wij deze informatie en kennis met uw samenwerkingsverband delen, zodat de weerbaarheid bij de aangesloten organisaties van het samenwerkingsverband wordt vergroot.

Het NCSC wil in toenemende mate functioneren als informatieknooppunt om relevante informatie uit de ene sector snel en efficiënt te delen met de andere sector. Daarnaast wil het NCSC samenwerkingsverbanden met dezelfde uitdaging met elkaar verbinden. Omgekeerd kan uw informatie waardevol zijn voor andere samenwerkingsverbanden. In ieder geval helpt het ons om een zo compleet mogelijk situationeel beeld van cybersecurity in Nederland te krijgen.

Meer informatie

Wil je meer weten over toetsen en aanwijzen in het kader van artikel 3.2 Wbni? Of heeft u vragen over de relevantie voor uw samenwerkingsverband om samen te werken met het NCSC? Neem dan contact met ons op