SecureNed

Nederlandse instellingen, bedrijven en burgers krijgen steeds vaker te maken met cybercriminaliteit en digitale dreigingen. Omdat we Nederland alleen samen digitaal veilig kunnen houden werkt het NCSC samen met overheden en bedrijven in SecureNed. Een uniek samenwerkingsverband gericht op het onderling delen van informatie over cyberdreigingen en -incidenten. Op basis van de gedeelde inzichten, kunnen deelnemers maatregelen nemen om schade te voorkomen of te beperken. SecureNed maakt deze informatiedeling eenvoudig, effectief, maar ook preventief: wat vandaag een incident is bij de één, is een goede waarschuwing voor de ander.

Hoe werkt SecureNed?

Overheidsinstellingen en Nederlandse bedrijven die cybersecurity gerelateerde informatie via monitoring, detectie en/of incident response verzamelen, kunnen deelnemen aan SecureNed. Op SecureNed maken deelnemers op laagdrempelige wijze melding van digitale aanvallen of vullen korte enquêtes in. SecureNed biedt een vertrouwde en veilige omgeving voor deelnemers om informatie met elkaar te delen. Op basis van deze informatie creëert het NCSC een breed en gemeenschappelijk beeld van actuele cyberdreigingen en -incidenten in Nederland. Het NCSC informeert deelnemers regelmatig over resultaten van meldingen en enquêtes, verrijkt met inzichten van het NCSC.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©NCSC

Op deze manier kunnen deelnemers vaststellen of er meer deelnemers in Nederland met dezelfde digitale aanval te maken hebben. Zij kunnen dan onderling informatie met elkaar uitwisselen en zo nodig passende maatregelen treffen.

Deelnemen aan SecureNed?

Deelname aan SecureNed staat op dit moment open voor alle organisaties en bedrijven binnen Nederland waar het NCSC mee samenwerkt. Organisaties en deelnemers worden voorafgaande aan hun deelname getoetst op geschiktheid. Zo dienen deelnemende organisaties hoogwaardige informatie te verzamelen via monitoring, detectie en/of incident response. Deelname is het meest waardevol voor de persoon of personen die binnen jouw organisatie zijn belast met het monitoren van digitale dreigingen. 

Meer informatie

Wil je met jouw organisatie deelnemen of heb je vragen over SecureNed? Stuur dan een mail naar securened@ncsc.nl.