Deelnemen aan het NDN

Het NCSC, de AIVD, de MIVD en alle aangesloten organisaties werken samen in het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) om Nederland digitaal veiliger te maken. Aansluiting bij het NDN betekent deelname aan een uniek samenwerkingsverband. Het NDN richt zich op het onderling delen van dreigingsinformatie om cybersecurityrisico’s en -gevaren sneller waar te nemen. Deelnemers kunnen dan maatregelen nemen om schade te voorkomen of te beperken. Het NDN maakt deze kennisdeling eenvoudig, effectief, maar ook preventief: wat een incident is bij de één, is een goede waarschuwing voor de ander.

Hoe werkt het NDN?

Het NCSC, de AIVD en de MIVD verzamelen informatie over cyberdreigingen en stellen die informatie beschikbaar aan het NDN. Binnen het NDN creëert het NCSC met de informatie een breed en gemeenschappelijk beeld van de actuele cyberdreigingen. Organisaties die deelnemen aan het NDN leveren ook (anoniem) informatie. Zo kunnen deelnemers vaststellen of er bij hen sprake is van een digitale aanval en zo nodig passende maatregelen treffen. Wij bieden een platform aan NDN-deelnemers en organiseren bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten. Deelnemers delen best practices met elkaar en werken aan analyse van actuele dreigingen en aanvallen in een vertrouwde omgeving.

De Nederlandse vitale infrastructuur is van levensbelang. Cyberdreigingen zijn een groot risico. Ook voor uw organisatie.

Daarom werken de Rijksoverheid en vitale aanbieders samen aan een digitaal veilig Nederland in het Nationaal Detectie Netwerk: het NDN.

In het NDN wordt dreigingsinformatie, en expertise & advies op een eenvoudige en effectieve manier gedeeld.

Het biedt een vertrouwde omgeving voor deelnemers om deze informatie te delen, en om samen te werken.

Dat gaat als volgt:

Het NCSC verzamelt relevante informatie over digitale dreigingen. Het analyseert en verrijkt deze informatie en stelt dit beschikbaar aan de aangesloten organisaties.

In het geval van een mogelijke dreiging stuurt het NCSC dreigingsinformatie naar alle aangesloten organisaties.

Als een dreiging wordt waargenomen, dan meldt de aangesloten organisatie dit terug aan het NCSC, waarna het NCSC snel alle andere deelnemers kan informeren.

Zo kunnen alle aangesloten organisaties vaststellen of de dreiging ook bij hen wordt waargenomen, en indien nodig passende maatregelen treffen.

Het NDN houdt Nederland digitaal veilig. Alle organisaties binnen de Rijksoverheid én vitale aanbieders kunnen deelnemen aan het NDN.

Kijk voor meer informatie op www.ncsc.nl

Vergroot afbeelding
Beeld: ©NCSC

Deelnemen aan het NDN?

Alle organisaties van rijksoverheid en vitale aanbieders kunnen deelnemen aan het Nationaal Detectie Netwerk. Wilt u met uw organisatie deelnemen of heeft u vragen over het NDN? Neem dan contact op met het NCSC.