ENISA nieuws: EU certificeringswerkgroep & EU financiering

Het European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) is het Europese agentschap voor cybersecurity in Europa. Wij brengen u graag op de hoogte van relevante ontwikkelingen in cybersecurity, die zijn gerelateerd aan ENISA en de Europese Unie.

EU financiering voor cybersecurity projecten

De Connecting Europe Facility (CEF) cybersecurity-call 2019 is geopend. Deze call biedt financieringsmogelijkheden voor projecten met als doel de opbouw van cybersecurity capaciteiten binnen de EU te vergroten, zowel voor publieke als private partijen. Er zijn onder andere financieringsmogelijkheden voor projecten van aanbieders van essentiële diensten gericht op het versterken van interne capaciteiten en het opzetten van nationale of Europese Information Sharing and Analysis Centres (ISAC’s). De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 14 november 2019.

Werkgroep Stakeholder Cyber Security Certification Group

Deze groep is in de eerste plaats verantwoordelijk voor advies aan de Europese Commissie en ENISA over strategische kwesties gerelateerd aan cybersecuritycertificering. Academische instituties, consumentenorganisaties, conformiteitsbeoordelingsinstanties, standaardontwikkelingsorganisaties, bedrijven en branche-organisaties kunnen zich aanmelden. De deadline om interesse kenbaar te maken is 17 september 2019.

Meer informatie over deze oproepen en andere ontwikkelingen kunt u lezen in de ENISA-Nieuwsbrief (zie 'Documenten').

ENISA

Met de inwerkingtreding van de EU Cybersecurity Act heeft ENISA een nieuw permanent mandaat verkregen inclusief meer middelen en nieuwe taken op het gebied van cybersecuritycertificering. Daarnaast werkt ENISA aan het verhogen van het kwaliteitsniveau van netwerk en informatiebeveiliging binnen de Europese Unie. Ook ondersteunt ENISA de implementatie van EU-beleid en wetgeving rond netwerk en informatiebeveiliging. Het NCSC is actief als lid van de Management Board van ENISA, waarin prioriteiten voor het agentschap worden bepaald. Daarnaast geef het NCSC invulling aan de functie National Liaison Officer, het eerste contactpunt voor ENISA in Nederland.