Nederlandse versie van het Traffic Light Protocol (TLP) beschikbaar

Sinds kort is het veelgebruikte Traffic Light Protocol (TLP) ook officieel in het Nederlands beschikbaar.

TLP maakt het mogelijk om op een simpele en intuïtieve manier aan te duiden wanneer en op welke wijze informatie mag worden verspreid. Het NCSC en zijn nationale en internationale partners maken al lange tijd gebruik van deze standaard die oorspronkelijk in het Engels is verschenen. Omdat steeds vaker in Nederlandse stukken naar TLP verwezen wordt, hebben NCSC-NL, KPN-CERT, SURFcert en FIRST het initiatief genomen om tot een officiële vertaling in het Nederlands te komen. Dit is de eerste officiële vertaling van de standaard. De vertaling is te vinden op de website van First.