Deadline vervanging PKIoverheid-certificaten vervroegd naar 1 oktober 2019

Logius heeft de deadline voor de vervanging van getroffen PKIoverheidcertificaten vervroegd van 1 december naar 1 oktober 2019. Dit betekent dat gebruikers deze certificaten voor 1 oktober moeten vervangen, om beschikbaarheidsproblemen te voorkomen.

In maart 2019 bleek dat een deel van de Public Key Infrastructure certificaten niet voldeed aan internationaal gestelde eisen. Getroffen certificaten moesten voor 1 december 2019 worden vervangen.  Het NCSC informeerde u eerder over deze casus .

De deadline voor vervanging van de PKI-certificaten is vervroegd naar 1 oktober 2019. De urgentie is verhoogd door de browserpartijen. Op deze datum moeten alle getroffen certificaten zijn ingetrokken.

Logius roept op om na te gaan of getroffen certificaten in uw organisatie al zijn vervangen en ingetrokken. Neem contact op met uw certificaatleverancier (TSP) als u niet weet of uw organisatie getroffen certificaten gebruikt.

Het NCSC benadrukt het belang van veilig en wendbaar beheer van certificaten, zie onze factsheet voor meer informatie.