Intensievere informatie-uitwisseling NCSC en Nederlandse cybersecuritybedrijven

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben Cyberveilig Nederland aangewezen als schakelorganisatie (OKTT) binnen het landelijk dekkend stelsel. Hierdoor wordt intensievere informatie-uitwisseling tussen het NCSC en Nederlandse cybersecuritybedrijven mogelijk. Cyberveilig Nederland verenigt een heel groot deel van de Nederlandse cybersecuritymarkt. Deze bedrijven adviseren en ondersteunen publieke en private organisaties in Nederland op het gebied van cybersecurity en spelen daardoor een cruciale rol in de digitale weerbaarheid van Nederland.

Hans de Vries, directeur NCSC: ‘Dit is een belangrijke stap op weg naar een effectief functionerend landelijk dekkend stelsel. Cybersecuritybedrijven opereren in de frontlinie tegen criminelen en andere kwaadwillenden die grote schade toebrengen aan de Nederlandse belangen en economie. Door beter samen te werken en meer informatie met elkaar te delen kunnen we echt het verschil maken.’

Samen met andere organisaties werkt het NCSC aan de totstandkoming van het landelijk dekkend stelsel waarbinnen publieke en private partijen breder, efficiënter en effectiever informatie en kennis uitwisselen. Dit is een van de ambities uit de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) en helpt de digitale slagkracht van Nederland te versterken.

Uitwisseling informatie

Door de wettelijke aanwijzing kan het NCSC relevante informatie over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden met Cyberveilig Nederland uitwisselen. Zij kunnen deze informatie op hun beurt delen met de organisaties en bedrijven die bij hen aangesloten zijn, zodat een groot deel van Nederland efficiënt en effectief geïnformeerd is en zo nodig maatregelen kan treffen. Daarnaast wil het NCSC de samenwerking met (de aangesloten organisaties bij) Cyberveilig Nederland intensiveren om het situationeel beeld van het NCSC te verbeteren.

Cyberveilig Nederland

Cyberveilig Nederland is een brancheorganisaties van de cybersecuritysector in Nederland. Doel van Cyberveilig Nederland is de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten en daarnaast de kwaliteit en transparantie binnen de groeiende cybersecuritysector te verhogen. Directeur Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm: ‘Al sinds onze oprichting medio 2018 benadrukken we het belang van informatie delen. We zijn dan ook ontzettend blij dat we de OKTT-status hebben verkregen. Als cybersecuritysector nemen we onze verantwoordelijkheid in het vergroten van de digitale weerbaarheid. De OKTT-status is een goede vervolgstap om dit samen met het NCSC en andere organisaties concreet verdere invulling te geven rondom het onderwerp informatiedeling.’

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over hoe u samenwerkingspartner kunt worden van het NCSC en voor nadere informatie over Cyberveilig Nederland. Lees ook het artikel over dit onderwerp in ons magazine.