Minister JenV wijst vier computercrisisteams aan

Op 24 januari 2020 heeft de minister van JenV een ministeriële regeling gepubliceerd waardoor intensievere informatie-uitwisseling tussen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en vier sectorale computercrisisteams mogelijk wordt. Het is voor de eerste keer dat dit onder de Wbni (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen) gebeurt. Het gaat om de computercrisisteams voor de zorg (Z-CERT), gemeenten (Informatiebeveiligingsdienst IBD), waterschappen (CERT Watermanagement) en onderwijs en onderzoek (SURFcert). Een mooie stap op weg naar een landelijk dekkend stelsel waarbinnen publieke en private partijen breder, efficiënter en effectiever informatie en kennis uitwisselen. Dit is een van de ambities uit de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) en helpt de digitale slagkracht van Nederland te versterken.

Uitwisseling informatie

Door de wettelijke aanwijzing kan het NCSC, onder bepaalde voorwaarden, relevante informatie over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden met deze computercrisisteams uitwisselen. Zij kunnen deze informatie op hun beurt delen met de organisaties en bedrijven die bij hen aangesloten zijn, zodat een groot deel van Nederland efficiënt geïnformeerd is en zo nodig maatregelen kan treffen.

Cyberweerbaarheid

Computercrisisteams, vaak CSIRT’s of CERT’s genoemd, geven niet alleen (preventie)advies, maar helpen de organisaties waar zij informatie aan leveren ook in de praktijk om problemen bij beveiligingsincidenten op te lossen. Dit helpt om mogelijke schade zoveel mogelijk te beperken en de dienstverlening van organisaties sneller te herstellen. Hiermee spelen zij een zeer belangrijke rol in een cyberweerbaar Nederland

Meer informatie

Klik hier voor het aanwijzingsbesluit en nadere informatie over hoe u samenwerkingspartner kunt worden van het NCSC. Lees ook het artikel over dit onderwerp in ons magazine.