Versterkte samenwerking voor een digitaal veilig Nederland

De toenemende dreiging van geavanceerde digitale sabotage, verstoring van vitale processen, cybercrime en (economische) spionage vormen een groot risico voor Nederland. Zo wordt ook benadrukt in het Cybersecuritybeeld (CSBN 2019). Een snelle en gecoördineerde reactie op incidenten en dreigingen maakt daarbij het verschil. Daarom gaan de overheidsdiensten AIVD, MIVD, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en het NCSC nauwer samenwerken.

Versterking Samenwerking Cyber

Vanaf juni wordt de samenwerking tussen deze vijf organisaties die een opsporings-, inlichtingen- of weerbaarheidstaak hebben op gebied van cybersecurity, of daar nauw aan verbonden zijn, verder versterkt door een samenwerkingsverband: Versterking Samenwerking Cyber. Er werd natuurlijk al samengewerkt, maar vanaf dat moment zullen deze organisaties ook structureel met elkaar samenwerken op één fysieke locatie, bij het NCSC. Dit bevordert de snelheid waarmee ingespeeld kan worden op nieuwe dreigingen en de respons op incidenten.  

Convenant

Maandag 15 juni 2020 is het convenant dat ten grondslag ligt aan deze samenwerking gepubliceerd in de Staatscourant. Met dit convenant is vastgelegd dat de AIVD, de MIVD, de Nationale Politie, het OM en het NCSC fysiek samenwerken vanaf één locatie, vanuit een speciale ruimte binnen het NCSC. Tevens zijn in het convenant afspraken gemaakt over de vertrouwelijke verwerking van gegevens.