Cybersecuritybeeld 2020: vergroting digitale weerbaarheid blijft belangrijkste instrument

Cyberincidenten kunnen onze maatschappij in het hart raken en gedurende korte of langere tijd verlammen. Het afgelopen jaar zijn er verschillende incidenten geweest waarbij duidelijk werd wat de impact van een digitale storing of aanval kan zijn. De kwetsbaarheden in Citrix-producten en ransomware-aanvallen zoals op de gemeente Lochem en de Universiteit Maastricht zijn voorbeelden daarvan. Onze maatschappij is in grote mate afhankelijk van digitale processen en analoge terugvalopties zijn niet altijd voorhanden. Door de situatie die is ontstaan door het coronavirus, waarbij veel meer via digitale middelen wordt gedaan, zijn we alleen maar afhankelijker geworden. Dat blijkt uit het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), dat in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is opgesteld.

Digitale risico’s onverminderd groot en niet fundamenteel veranderd

De digitale dreiging van landen in de vorm van spionage en sabotage zijn een permanente dreiging voor onze nationale veiligheid. Ook het risico van grootschalige uitval van vitale processen is onverminderd aanwezig. Verder constateren de NCTV en het NCSC dat de effecten van criminaliteit zoals ransomware, maatschappij-brede effecten kunnen hebben. Hoewel maatschappij ontwrichtende cyberincidenten zich nog niet voorgedaan hebben in Nederland, vallen die in de toekomst zeker niet uit te sluiten.

Vergroting weerbaarheid belangrijkste instrument

Het NCSC is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland en draagt van daaruit bij aan het vergroten van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving, specifiek de digitale weerbaarheid van Rijk en vitale aanbieders. Door de permanente digitale dreiging moeten we blijvend aandacht hebben voor onze digitale weerbaarheid. Desondanks blijven we zien dat bedrijven en (overheids)organisaties niet altijd de weerbaarheid op orde hebben en daardoor extra kwetsbaar zijn voor cyberincidenten. Ook ontbreekt een compleet en scherp beeld van de digitale weerbaarheid van Nederlandse vitale processen. Sommige instellingen zijn voldoende in control, andere niet. Daarnaast blijft de digitale weerbaarheid van ministeries en sommige rijksorganisaties een blijvend punt van aandacht.

Weerbaarheid in de haven van Rotterdam

Het NCSC  werkt ook samen met bedrijven, zoals energieleveranciers, waterbedrijven, de luchthaven van Schiphol en de haven van Rotterdam, om ook hun digitale weerbaarheid te versterken. NCSC collega Koen Sandbrink vertelt hoe dit werkt in de haven van Rotterdam. Als daar iets misgaat dan kan dat maatschappij-ontwrichtend werken.

Webinar CSBN

Op 30 juni hebben Jan Kortekaas (NCTV) en Hielke Bontius (NCSC) via een webinar een toelichting gegeven op het Cybersecuritybeeld Nederland 2020. Het is tot 1 september a.s. mogelijk om dit webinar terug te kijken.