NCSC publiceert factsheet 'PKIoverheid verandert: Coördineer de benodigde veranderingen in uw ICT-processen'

De komende maanden zullen er wijzigingen in het PKIoverheid-stelsel plaatsvinden om een in juli ontdekt probleem op te lossen. De certificaatverstrekkers zijn inmiddels gestart met het vervangen van een aantal PKIoverheid-eindcertificaten. Het NCSC heeft u hierover eerder geïnformeerd.

Als uw proces steunt op PKIoverheid-eindcertificaten die worden vervangen, dan kan uw proces stilvallen of verstoord raken.  Het NCSC adviseert u om te onderzoeken of er wijzigingen in uw ICT-proces nodig zijn, en centrale coördinatie te voeren op deze wijzigingen. De benodigde wijzigingen zullen zitten in de manier waarop software in uw ICT-proces eindcertificaten controleert.

Voor certificaathouders geldt: als uw PKIoverheid-eindcertificaten moeten worden vervangen, dan neemt uw certificaatverstrekker daarvoor contact met u op. U hoeft daarvoor niet zelf contact te zoeken met uw certificaatverstrekker of Logius.

De nieuwe NCSC-factsheet 'PKIoverheid verandert: Coördineer de benodigde veranderingen in uw ICT-processen' helpt u bij het inventariseren van ICT-processen waar wijzigingen nodig zijn, en het treffen van passende maatregelen om verstoringen te voorkomen.