Connect2Trust aangewezen als schakelorganisatie binnen landelijk dekkend stelsel

Stichting Connect2Trust is door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) benoemd als schakelorganisatie (OKTT) binnen het landelijk dekkend stelsel. Connect2Trust biedt een platform aan waarop deelnemende partijen veilig informatie op het gebied van digitale veiligheid met elkaar en gespecialiseerde cybersecuritypartijen kunnen delen. De toevoeging van Connect2Trust aan het landelijk dekkend stelsel is daarom gunstig voor de digitale weerbaarheid van Nederland in het geheel.

Connect2Trust voorziet haar deelnemers van informatie omtrent cybersecurity. Ook stimuleert Connect2Trust mogelijkheden om organisaties te informeren die zich in de ketens van haar deelnemers bevinden. Hiermee ontstaat een belangrijk cross-sectoraal samenwerkingsverband, want Connect2Trust bevordert dus niet alleen de digitale veiligheid van haar deelnemers zelf, maar ook die van hun regionale en (cross)sectorale partners.

De wettelijke aanwijzing van Connect2Trust als OKTT (organisatie kenbaar tot taak) binnen het landelijk dekkend stelsel betekent dat het NCSC relevante informatie over digitale incidenten, dreigingen en kwetsbaarheden met deze partij kan delen. Een OKTT kan daarop deze informatie verspreiden naar haar partnerorganisaties, waardoor een aanzienlijk deel van Nederland efficiënt geïnformeerd kan worden en maatregelen kan treffen indien nodig. Anderzijds kan Connect2Trust zelf relevante cyberinformatie delen met het NCSC, waardoor het NCSC een beter situationeel beeld van de digitale veiligheid in Nederland krijgt.

Connect2Trust is verheugd over de versterkte samenwerking met het NCSC die de benoeming als OKTT oplevert: “De onafhankelijkheid en cross-sectorale focus van stichting Connect2Trust biedt de mogelijkheid om dreigingsinformatie beter en sneller tussen sectoren, regio’s en binnen ketens te kunnen delen.” Vicevoorzitter van Connect2Trust Günther Cleijn – tevens cyber security officer bij PostNL – is enthousiast over het feit dat de stichting 5 jaar na oprichting is aangewezen als OKTT: “Tijdige informatie en een goede samenwerking met het NCSC is van cruciaal belang voor de cyberweerbaarheid.” Aan deze tijdige informatie-uitwisseling wordt nu al gewerkt, want er lopen momenteel verschillende pilots om de informatievoorziening vanuit het platform van Connect2Trust naar haar partners te automatiseren en real-time te maken

Meer informatie

Klik hier voor nadere informatie over hoe u samenwerkingspartner van het NCSC kan worden en klik hier om meer te  lezen over stichting Connect2Trust.