Z-CERT toegetreden tot Nationaal Response Netwerk

Expertisecentrum Z-CERT is vandaag toegetreden tot het Nationaal Response Netwerk (NRN). De partners die zich hebben aangesloten bij dit initiatief van Computer Emergency Respons Teams (CERT’s) hebben als doel om bij grootschalige cyberincidenten de respons te versterken door hun kennis en capaciteiten te bundelen.

De missie van Z-CERT is het vergroten van de cyberweerbaarheid van de Nederlandse zorgsector. Vanuit deze missie sluit de stichting aan bij de afspraken die de partners binnen het NRN-collectief ruim een jaar geleden met elkaar gemaakt hebben over samenwerking bij het oplossen van incidenten. Het convenant dat hieraan ten grondslag ligt, is ondertekend door zes instellingen en overheidsorganisaties: de Informatiebeveiligingsdienst van de Nederlandse gemeenten (IBD), de Belastingdienst, de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek SURF, het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en het Nationaal Cyber Security Centrum. Het netwerk is nu dus uitgebreid met nieuwe deelnemer Z-CERT. Hans de Vries: ‘Het is goed dat we op deze wijze met alle betrokken organisaties de respons op cyberincidenten in de zorgsector verder versterken.’

Ook directeur Z-CERT Wim Hafkamp is blij met de toetreding tot het NRN. ‘Z-CERT is niet meer weg te denken uit het vaste netwerk van CERTs en security partijen. Met de toetreding tot het NRN maken we opnieuw een grote stap richting een veiligere zorgsector.’

Als vertrouwde partners wisselen de deelnemers informatie en kennis uit en delen zij waar mogelijk schaarse, specialistische capaciteiten op momenten dat één of meerdere deelnemers dit nodig hebben. Zo helpen de sectoren elkaar in tijden van grootschalige inzet. Ze delen op regelmatige basis casuïstiek om van elkaar te leren en de CERT’s verder te professionaliseren. Verder zullen de deelnemers elkaar informeren over opleidingsmogelijkheden en/of stages. Het NRN wordt gecoördineerd door het NCSC.